آهنگ زیبا و جدید محی به نام وقتی رفتم

محی

متن آهنگ زیبا و جدید محی به نام وقتی رفتم :

وقتی رفتم خیلی وقت بود رفته بودی

خنجرم به سینه ی شکسته ی من زده بودی

منتظر نشون پیروزی و مغرور

هرجا هم نشستی، گفته بودی

من ولی توچشم مردم

دنبال رنگ تو بودم

اینو با غرور حتی

به همه گفته بودم

گفته بودم که تو هستی

گفته بودم که میمونی

حتی گفته بودم تا

تا کفن اسیر میمونی

اما حیله ی رهاییت

به منه خسته اثر کرد

همون قصه های رنگیت

خونمو ویرونه تر کرد

حالا هر حالی داری مبارکه

شب دراز و سهم من فلاکته

اما موندم به امیدی که تو خوابشم ندیده بودی

یه روز از همین روزا خبر میاد ،میگی کاش نرفته بودی

قصدم از رفتن فرار بود

دلمو خراب نکردم

اگه مونده بودی حالا

چشماشو سراب میکردم

من هنوزم تو غبارم

تو سیاهیه بهارم

دیگه هیچ فکری

واسه برگشتن ندارم

پسندیدم۴نمی پسندم۶