مقاله آموزشی انواع میکروفون و طرز کار آنها

Amoozeshe Microphone

در این مقاله به آشنایی با انواع میکروفون ها از لحاظ کارایی و نحوه ساخت میپردازیم و طرز کار هر کدام را با ذکر تصویر شرح میدهیم.

دانلود با لینک مستقیم :

دانلود مستقیم

دانلود با لینک غیر مستقیم :

دانلود مستقیم

پسندیدم۲۹نمی پسندم۱۷