بیت به سبک دنس دارای کراس با تغییر ریتم شماره ی ۰۱

بیت دنس

بیت دنس شماره ی ۰۱ دارای ملودی و ریتم جذاب و در عین حال حرفه ایی میباشد، مناسب برای ضبط پروژه های شاد و پر انرژی میباشد. همچنین این بیت از ملودی زیبای پیانو و بیس قوی برخوردار است.

پسندیدم۱۷۳نمی پسندم۸۹