بیت به سبک Rock مناسب برای صداگذاری تیتراژ شماره ی ۲۲

Rock beat 22

بیت به سبک Rock با ملودی گیتار الکتریک و ریتم راک و عمیق میباشد.

پسندیدم۱۷نمی پسندم۸