بیت به سبک گنگ دارای ملودی گیتار بیس شماره ی 91

گنگ بیت

بیت گنگ شماره 91 دارای ملودی سنگین گیتار بیس به همراه استرینگ وهم آلود میباشد.