بیت به سبک گنگ دارای ملودی گیتار بیس شماره ی ۹۱

گنگ بیت

بیت گنگ شماره ۹۱ دارای ملودی سنگین گیتار بیس به همراه استرینگ وهم آلود میباشد.

پسندیدم۴۶۹نمی پسندم۳۶۲