بیت به سبک گنگ دارای ملودی قوی و وهم آلود شماره ی ۹۳

gang-beat 93

گنگ بیت شماره ۹۳ دارای ملودی قوی و وهم آلود قابل استفاده در صدا گذاری فیلم های حادثه ای و ترسناک است.

پسندیدم۳۰۴نمی پسندم۱۵۷