بیت به سبک گنگ دارای ملودی سنتی ایرانی شماره ی ۹۶

بیت به سبک گنگ

بیت Gang شماره ۹۶ دارای سبک سنتی ایرانی و ملودی مفهومی، ریتم قوی میباشد که برای پروژه های اجتماعی و حماسی مناسب است.

پسندیدم۱۹۲نمی پسندم۱۲۹