بیت به سبک Hiphop دارای ریتم ملایم و غمگین شماره ی ۰۱

بیت هیپ هاپ 01

بیت به سبک Hiphop  شماره ی ۰۱ دارای ملودی و ریتم ملایم و اندوه ناک با زیر صداهای ویژه مناسب برای سبک اجتماعی و دیس لاو میباشد.

پسندیدم۳۹۵نمی پسندم۲۴۷