بیت به سبک Hiphop دارای ریتم ملایم و غمگین شماره ی 01

بیت هیپ هاپ 01

بیت به سبک Hiphop  شماره ی 01 دارای ملودی و ریتم ملایم و اندوه ناک با زیر صداهای ویژه مناسب برای سبک اجتماعی و دیس لاو میباشد.