بیت به سبک Reggae دارای ریتم شاد و زیبا شماره ی ۱۲

reggaeton beat

بیت رگاتون ۱۲ دارای ریتم ۲ و ۴ شاد و حرفه ایی میباشد.

پسندیدم۶۶نمی پسندم۵۸