بیت به سبک RnB (کاور) دارای ملودی گیتار الکتریک شماره ی ۱۸۰

R&B Beat 180

پسندیدم۲۹نمی پسندم۴۱