بیت به سبک Rock دارای ریتم لایت و امید بخش شماره ی ۰۱

بیت راک

بیت به سبک Rock  شماره ی ۰۱ دارای ریتم لایت گیتار الکترو آکوستیک و ملودی امید بخش می باشد.

پسندیدم۶۸نمی پسندم۳۱