بیت به سبک Rock (کاور) با ملودی قوی گیتار الکتریک شماره ی ۲۴

Rock

بیت راک شماره ۲۴ دارای با ملودی قوی گیتار الکتریک و کاور میباشد.

پسندیدم۱۳۸نمی پسندم۸۰