مقاله ی شباهت ها و تفاوت های VST و VSTi

Mastering-Learning

این مقاله به صورت کاملا مختصر و مفید بحث آشنایی با شباهت ها و تفاوت های بین  VST و VSTi را مطرح نموده و شما را با این دو ابزار مهم آهنگسازی بیشتر آشنا میکند.

دانلود مستقیم :

دانلود مستقیم

پسندیدم۹نمی پسندم۵