جدیدترین ورژن نرم افزار آهنگسازی Hear v1.0.1

Hear

از نرم افزار Hear به منظور افزایش کیفیت صدای سیستم شخصی شما استفاده میشود. امکان ایجاد صدای سه بعدی و همچنین کنترل کامل روی فرکانس های خروجی از جمله ی این کاربردهاست.

دانلود غیر مستقیم :

دانلود مستقیم
پسندیدم۸نمی پسندم۴