وی اس تی گیتار الکتریک Xhun Audio Iron Axe

وی اس تی گیتار الکتریک

Xhun Audio Iron Axe یک VST قوی برای تجربه ی مجازی کار با گیتار برقی میباشد که صدایی فوق شبیه به این ساز موسیقی را اجرا مینماید. از این پلاگین میتوانید بر روی نرم افزارهایی میزبانی مانند FL Studio و یا Adobe Audition استفاده کنید.
دانلود مستقیم :

دانلود مستقیم

پسندیدم۱۵نمی پسندم۷