پک Kick های آهنگسازی ( سری دوم )

Kick Pack

مجموعه ی زیر شامل ۲۵ عدد ضربه، یا کیک های پر استفاده در آهنگسازی میباشد که از نرم افزارهای مختلف استخراج گردیده است. از این کیک ها میتوانید بر روی نرم افزارهایی میزبانی مانند FL Studio و یا Adobe Audition استفاده کنید.

 


دانلود با لینک مستقیم :
دانلود مستقیم 

دانلود با لینک غیر مستقیم:

 

دانلود مستقیم

پسندیدم۴نمی پسندم۳