پک Kick های آهنگسازی ( سری سوم )

پک Kick

مجموعه ی زیر شامل ۲۵ عدد ضربه، یا کیک های پر استفاده در آهنگسازی میباشد که از نرم افزارهای مختلف استخراج گردیده است. از این کیک ها میتوانید بر روی نرم افزارهایی میزبانی مانند FL Studioو یا Adobe Audition استفاده کنید.
دانلود با لینک مستقیم :

دانلود مستقیم

دانلود با لینک غیر مستقیم :

دانلود مستقیم

پسندیدم۲نمی پسندم۲