کتاب موسیقی در مازندران

Moosighi-Mazandaran

کتاب موسیقی در مازندران به بررسی موسیقی محلی این قسمت از کشور عزیزمان از غرب تا شرق میپردازد. معرفی سبکهای نوازندگی و سازهای مختلف مازنی و همچنین هنرمندان بنام این خطه ی سر سبز، بخشی از این کتاب ارزشمند را تشکیل میدهد.

دانلود با لینک مستقیم :

دانلود مستقیم

دانلود با لینک غیر مستقیم :

دانلود مستقیم

پسندیدم۱۰نمی پسندم۰